Redes sociales

Volver a la lista

بهترین زمان برای اصلاح موی کودک 

از چه زمانی میتوانیم برای اصلاح موی کودک خود اقدام کنیم? این پرسش بسیاری از خانواده هایی ست که با پازل تماس میگیرند. در این مقاله قصد داریم نکات مهمی را در این زمینه با شما در میان بزاریم. زمان دقیق اولین آرایش موی کودک با اینکه نمیتوان زمان دقیقی برای این موضوع مشخص کرد اما بهترین سن برای نخستین اصلاح موهای کودک اگر کودک دلبند شما موهای بلند و پرپشتی داشته باشد, 18 ماهگی و بهترین زمان اولین اصلاح موهای کودک است و اگر موهای کم پشت و کوتاهی دارد 2 سالگی است. از اولین اصلاح به بعد هر 2 یا 3 ماه, 1 تا 2 سانتی متر سر موهای بچه را کوتاه کنید. پرپشتی موی کودک با اصلاح بی رویه برای اصلاح موی کودک طبق یک خرافه قدیمی متاسفانه عدهای از مادران به اشتباه فکر میکنند "هرچه بیشترموهای بچه را کوتاه کنند, موهایش پرپشتتر و زیباتر میشود" اما در حقیقت باید بگوییم که حجم موها به وضعیت ژنتیکی هر فرد بستگی دارد و موها با گذشت زمان و افزایش سن بلند میشود. با کوتاه کردن موها فقط میتوان از خراب شدن سر موها پیشگیری کرد و هرگز تاثیر خاصی بر پر پشت شدن موی کودک ندارد. اصلاح موی کودک با تیغ یک اشتباه رایج دیگر این است که بعضی از خانوادهها به دلیل اینکه فرزندانشان موهای پرپشتی داشته باشند سر کودکان خود را با تیغ میزنند. فروش فروش بدارد بدارد. اگر با ساختمان مو آشنایی داشته باشید وقتی از سمت ریشه به سمت نوک مو میرویم, مو نازکتر میشود, در نتیجه وقتی شما مو را تیغ میزنید قسمت نازک مو میافتد ولی سطح مقطع و ریشه مو که ضخیمتر است باقی میماند, در نتیجه فکر میکنید با تیغ زدن مو ضخیمتر شده است. در حالی که وقتی مو رشد کند و به سمت بالا برود دوباره نازک میشود. در واقع همه ما با یک تعداد پیاز موی مشخص به دنیا میآییم که نمیتوان این تعداد را بیشتر کرد. عدم نگرانی از طاس شدن موی نوزاد همچنین برای اصلاح موی کودک باید بدانیم که در نوزادان اولین موهای کرکی غالبا بعد از تولد میریزند و رشد بعدی ممکن است طول بکشد, بنابراین کودک شما ممکن است تا چند ماه طاس به نظر برسد. به دلیل اینکه موهای نوزاد هنوز به طور محکم در داخل پوست جا نگرفته است, با کمی اصطکاک و سائیده شدن موهای پشت سرش با بالش دچار ریزش میشود و در نتیجه محلهای سفید و بیمو در پشت سرش دیده میشود. اغلب یک لایه موی نازک و تیره رنگ, بر روی پیشانی, شانهها و کمر نوزاد دیده میشود که به این مو کرک گفته میشود و مانند بسیاری از جنبههای ظاهری نوزادان, کاملا عادی است. کرک بیشتر در نوزادان نارس یا نوزادان مادران مبتلا به دیابت شایع است. این کرکها نگرانکننده نیست و پس از چند هفته میریزند. همچنین میتوانید با حضور در آرایشگاه کودک پازل با آرایشگرهای متخصص در اصلاح موی کودک مشورت نمائید تا نگرانی شما تا حدودی برطرف شود. شما چه امتیازی به این نوشته میدهید? 4.3 اصلاح موی کودک, اصلاح موی کودکان, زمان دقیق اولین اصلاح اصلاح مو


از چه زمانی میتوانیم برای اصلاح موی کودک خود اقدام کنیم? این پرسش بسیاری از خانواده هایی ست که با پازل تماس میگیرند. در این مقاله قصد داریم نکات مهمی را در این زمینه با شما در میان بزاریم. زمان دقیق اولین آرایش موی کودک با اینکه نمیتوان زمان دقیقی برای این موضوع مشخص کرد اما بهترین سن برای نخستین اصلاح موهای کودک اگر کودک دلبند شما موهای بلند و پرپشتی داشته باشد, 18 ماهگی و بهترین زمان اولین اصلاح موهای کودک است و اگر موهای کم پشت و کوتاهی دارد 2 سالگی است. از اولین اصلاح به بعد هر 2 یا 3 ماه, 1 تا 2 سانتی متر سر موهای بچه را کوتاه کنید. پرپشتی موی کودک با اصلاح بی رویه برای اصلاح موی کودک طبق یک خرافه قدیمی متاسفانه عدهای از مادران به اشتباه فکر میکنند "هرچه بیشترموهای بچه را کوتاه کنند, موهایش پرپشتتر و زیباتر میشود" اما در حقیقت باید بگوییم که حجم موها به وضعیت ژنتیکی هر فرد بستگی دارد و موها با گذشت زمان و افزایش سن بلند میشود. با کوتاه کردن موها فقط میتوان از خراب شدن سر موها پیشگیری کرد و هرگز تاثیر خاصی بر پر پشت شدن موی کودک ندارد. اصلاح موی کودک با تیغ یک اشتباه رایج دیگر این است که بعضی از خانوادهها به دلیل اینکه فرزندانشان موهای پرپشتی داشته باشند سر کودکان خود را با تیغ میزنند. فروش فروش بدارد بدارد. اگر با ساختمان مو آشنایی داشته باشید وقتی از سمت ریشه به سمت نوک مو میرویم, مو نازکتر میشود, در نتیجه وقتی شما مو را تیغ میزنید قسمت نازک مو میافتد ولی سطح مقطع و ریشه مو که ضخیمتر است باقی میماند, در نتیجه فکر میکنید با تیغ زدن مو ضخیمتر شده است. در حالی که وقتی مو رشد کند و به سمت بالا برود دوباره نازک میشود. در واقع همه ما با یک تعداد پیاز موی مشخص به دنیا میآییم که نمیتوان این تعداد را بیشتر کرد. عدم نگرانی از طاس شدن موی نوزاد همچنین برای اصلاح موی کودک باید بدانیم که در نوزادان اولین موهای کرکی غالبا بعد از تولد میریزند و رشد بعدی ممکن است طول بکشد, بنابراین کودک شما ممکن است تا چند ماه طاس به نظر برسد. به دلیل اینکه موهای نوزاد هنوز به طور محکم در داخل پوست جا نگرفته است, با کمی اصطکاک و سائیده شدن موهای پشت سرش با بالش دچار ریزش میشود و در نتیجه محلهای سفید و بیمو در پشت سرش دیده میشود. اغلب یک لایه موی نازک و تیره رنگ, بر روی پیشانی, شانهها و کمر نوزاد دیده میشود که به این مو کرک گفته میشود و مانند بسیاری از جنبههای ظاهری نوزادان, کاملا عادی است. کرک بیشتر در نوزادان نارس یا نوزادان مادران مبتلا به دیابت شایع است. این کرکها نگرانکننده نیست و پس از چند هفته میریزند. همچنین میتوانید با حضور در آرایشگاه کودک پازل با آرایشگرهای متخصص در اصلاح موی کودک مشورت نمائید تا نگرانی شما تا حدودی برطرف شود. شما چه امتیازی به این نوشته میدهید? 4.3 اصلاح موی کودک, اصلاح موی کودکان, زمان دقیق اولین اصلاح اصلاح مو 


آرایشگاه کودک رستاخیز آرایشگاه کودک مطهری آرایشگاه کودک سه بانده آرایشگاه کودک منطقه 7 کرج آرایشگاه فشن کودک آرایشگاه کودک عالی